Doradztwo HR

ANALIZY POLITYKI PERSONALNEJ I REKOMENDACJE WDROŻENIOWE:

 • Ocena efektywności wykorzystania zasobów kadrowych i możliwości jej podwyższenia,
 • Ocena efektywności komunikacji wewnętrznej i możliwości jej poprawy,
 • Diagnoza poziomu motywacji i zaangażowania pracowników,
 • Ocena przygotowania pracowników i kadry menedżerskiej do zmian organizacyjnych oraz opracowanie mapy drogowej wprowadzania zmian,
 • Diagnozowanie ryzyk HR i określenie możliwości efektywnego zarządzania nimi.

SKUTECZNE ZARZADZĄNIE POLITYKĄ WYNAGRODZEŃ:

 • Projektowanie opisów stanowisk,
 • Wartościowanie stanowisk pracy, tworzenie taryfikatora zaszeregowania stanowisk i tabel płac,
 • Projektowanie systemów wynagrodzeń zasadniczych i firmowej polityk płac w oparciu o analizy rynkowych trendów płacowych,
 • Projektowanie systemów benefitów dostosowanych do rynku, specyfiki firmy i jej możliwości budżetowych,
 • Projektowanie systemów premiowania opartych na pomiarze efektów i przyczyniające się do poprawy wyników ekonomicznych firmy i zaangażowania pracowników.

WSPARCIE WZROSTU ORGANIZACJI

 • Opracowanie kadrowych aspektów strategii biznesowych i funkcjonalnych strategii operacyjnych w zakresie ZZL,
 • Projektowanie  systemów zarządzania osiągnięciami i zarządzania przez cele pozwalających na skuteczne wdrażanie strategii rozwoju firmy,
 • Budowanie programów podnoszenia zaangażowania pracowników i tworzenia dobrego klimatu współpracy w firmie,
 • Diagnozowanie i transformacja kultury organizacyjnej w kierunku budowania produktywnego środowiska pracy,
 • Wdrożenie zarządzania zmianą – projektowanie polityki personalnej, struktur organizacyjnych oraz układanie procesów i procedur.

ROZWÓJ PRACOWNIKÓW:

 • Diagnozowanie deficytów edukacyjnych pracowników na poziomie wiedzy, postawy i motywacji,
 • Realizacja  programów rozwojowych: transfer wiedzy i przyrost kompetencji osadzony w kształtowaniu pożądanych postaw zawodowych pracowników,
 • Realizacja kierunkowych programów kształcenia poprzez praktyczne rozwiązywanie problemów w technice ACTION LEARNING,
 • Facylitacje warsztatowe problemów biznesowych i  kierunków rozwoju organizacji realizowane w formule warsztatów strategicznych,
 • Sesje kreatywne dedykowane budowaniu nowych, niestandardowych rozwiązań (innowacji) oraz metod ich wdrażania.