Outplacement

Outplacement to kompleksowy projekt wsparcia pracodawcy w przeprowadzeniu indywidualnych lub grupowych zwolnień pracowników. Jego celem jest pomoc osobom, które rozstają się z dotychczasowym pracodawcą i stają przed koniecznością poszukiwania nowych możliwości zawodowych. Program ten pozwala na analizę dotychczasowej kariery zawodowej Pracownika i pomaga mu w jego sprawnym wejściu na rynek pracy.

Efekty Outplacementu są dostrzegane w skali całej organizacji. Ma on bezpośredni wpływ nie tylko na osoby objęte programem, ale dodatkowo na odbudowanie dobrej atmosfery w zespole pracowników pozostających w firmie.

Oferując Pracownikom program Outplacementu Klient umacnia swój dobry wizerunek jako organizacji dbającej o zasoby ludzkie.