Strefa Klienta

Firma Human Resources International Polska kieruje się w swoich  działaniach najwyższymi standardami. Precyzujemy zakres naszych usług oraz warunki współpracy. Przynosimy konkretne korzyści Klientom.   Jako profesjonalne doradztwo personalne działamy w dobrze pojętym interesie Klienta zapewniając przy tym poufność Kandydatowi.

Warunki współpracy
 • analizowanie potrzeb i celów Klienta,
 • ustalanie zakresu działania i zasad współpracy,
 • określenie terminu realizacji projektu – średnio ok. 4 tygodnie od momentu podpisania kontraktu dla projektów rekrutacyjnych,
 • określenie wysokości honorarium oraz warunków płatności po dokładnym omówieniu projektu,
 • ustalenie gwarancji na usługi rekrutacyjne od 3 do 12 miesięcy.
Etapy procesu rekrutacji
 • omówienie z Klientem opisu stanowiska oraz profilu idealnego Kandydata,
 • określenie strategii poszukiwań i metod rekrutacji,
 • wstępna selekcja na podstawie nadesłanych dokumentów oraz wywiadu telefonicznego,
 • przeprowadzenie ustrukturalizowanego wywiadu ze wszystkimi, potencjalnie odpowiednimi Kandydatami (weryfikacja danych biograficznych, ocena kompetencji i potencjału zawodowego Kandydatów, badanie motywacji Kandydata),
 • na życzenia Klienta (opcja) przeprowadzenie testów psychologicznych lub Assessment Center (AC) w celu zbadania wybranych kompetencji Kandydata,
 • sporządzenie szczegółowych, poufnych raportów, zawierających opis doświadczeń zawodowych i ocenę kwalifikacji oraz ogólny profil psychologiczny,
 • przesłanie do Klienta kompletu dokumentów w standardzie HRI Polska, zawierających CV oraz raporty z rekomendacją wybranych Kandydatów (tzw. „short list”),
 • zorganizowanie prezentacji wybranych Kandydatów – prezentacja od 3 do 5 Kandydatów na jedno stanowisko,
 • na życzenie Klienta zebranie referencji,
 • uczestnictwo w negocjacjach dotyczących zatrudnienia Kandydata (opcja – na życzenie Klienta).
Korzyści dla Klienta

Prezentujemy dla klienta najlepsze rozwiązania;

 • jesteśmy efektywni i skuteczni – rekomendujemy Kandydatów, których kompetencje i cechy osobowościowe są w pełni dopasowane do kultury organizacji i wyzwań przed nimi stawianych. Tylko takie podejście może gwarantować długotrwały sukces,
 • działamy profesjonalnie – poprzez właściwe zrozumienie specyfiki branży, roli pracowników i wymagań na konkretnych stanowiskach, w sposób odpowiedzialny reprezentujemy Klienta wobec Kandydatów,
 • dbamy o kształtowanie pozytywnego wizerunku Państwa organizacji na rynku pracodawców,
 • działamy etycznie i poufnie – zapewniamy całkowitą dyskrecję zarówno wobec Klientów, jak i Kandydatów,
 • wnosimy wartość dodaną – obserwujemy i badamy rynek, dzięki czemu jesteśmy w stanie dodatkowo informować Klienta o doświadczonych, potencjalnych Kandydatach pojawiających się na rynku pracy,
 • oszczędzamy Państwa czas i wysiłek, terminowo przeprowadzając w sposób profesjonalny lokalizację i selekcję najlepszych Kandydatów,
 • posługujemy się językami obcymi – angielskim, niemieckim i rosyjskim.