Assessment/Developmet Centre

Celem projektów Assessment Centre i Development Centre jest ocena kompetencji pracowników na podstawie obserwacji zachowań uczestników w trakcie sesji ćwiczeniowych pod kątem wcześniej określonych kompetencji, uznanych jako kluczowe na danym stanowisku. Nasi wykwalifikowani konsultanci w wyniku obserwacji dokonują oceny uczestników w trakcie wykonywanych przez nich zadań.  Assessment Centre może służyć jako narzędzie wspierające proces rekrutacji prowadzonej przez Human Resources International  lub funkcjonować w formie samodzielnego produktu. Pozwala precyzyjnie ocenić kompetencje kandydatów na poszczególne stanowiska.

Celem Development Centre jest identyfikacja potencjału menedżerskiego wśród własnej kadry Klienta. DC wspomaga ocenę pracowników, umożliwia weryfikację kompetencji posiadanych przez potencjał ludzki będący w organizacji, jest przydatny jako narzędzie diagnostyczne do planowania rozwoju i szkoleń pracowników, pomaga wyłonić osoby gotowe do awansu.

W ramach projektu AC uczestnik otrzymuje informację dotyczącą wyników jakościowych i ilościowych, jakie uzyskał podczas sesji. W ramach projektu DC uczestnik otrzymuje informację zwrotną, ukierunkowaną na dalszy rozwój zawodowy.