Szkolenia

Wyszkoleni pracownicy stanowią w dzisiejszych czasach najważniejszy czynnik przewagi konkurencyjnej na rynku.

Firma Human Resources International Polska oferuje usługi szkoleniowe wspomagając  Klientów w podnoszeniu kwalifikacji oraz rozwijaniu kompetencji ich pracowników.

Wszystkie szkolenia są przygotowywane w oparciu o wcześniejszą wnikliwą diagnozę potrzeb szkoleniowych, a ich celem jest dostarczenie wiedzy i umiejętności z konkretnych, wcześniej wskazanych nam przez Klienta obszarów. Skutkuje to programem „szytym na miarę”, w ścisłej kooperacji z współpracującymi z nami specjalistami – cenionymi trenerami i wykładowcami, z wieloletnim doświadczeniem w różnych branżach.

Naszym celem jest praktyczne i skuteczne wzbogacenie kluczowych umiejętności wykorzystywanych przez poszczególnych uczestników szkoleń, a także przekazanie najnowszych oraz najistotniejszych informacji i rozwiązań z danego zakresu szkoleniowego.

Jesteśmy elastyczni, nie działamy schematycznie, więc czas trwania konkretnego szkolenia dostosowany jest do obszaru tematycznego, ilości uczestników oraz indywidualnych życzeń naszych Partnerów biznesowych.

Nasze szkolenia mają charakter zamknięty,  tak więc trener koncentruje się wyłącznie na pracownikach firmy Klienta.

Mamy nadzieję, iż nasze szkolenia przełożą się na znaczące poszerzenie wiedzy i kompetencji uczestników i tym samym przyczynią się do osiągania przez nich jeszcze większych sukcesów w pracy zawodowej .
O naszej fachowości i efektywności przekonało się już wiele firm.