Executive Search

Executive Search jest metodą poszukiwań bezpośrednich realizowaną poprzez aktywną identyfikację kandydatów na najwyższe stanowiska managerskie w dużych i średnich organizacjach oraz eksperckie pozycje średniego szczebla zarządzania. Pozwala na dotarcie do Kandydatów w sposób skuteczny i dyskretny.
Pozyskanie ich jest efektem pracy Konsultanta, który kontaktuje się z osobami pełniącymi podobną rolę w firmach konkurencyjnych.
Działania te  wzmacniane  są poprzez tzw. informal networking czyli profesjonalne kontakty zbudowane  w trakcie wieloletniej pracy Konsultanta w danym sektorze rynku.